Over
logo A.M.T.S.

EHBO-opleidingen op uw maat

Tel: 0474 88 73 73

E-mail: info@amts.me

Over A.M.T.S.

 

A.M.T.S. staat voor Aelbrecht Medical Training & Support en werd op 27 juni 2014 opgestart als éénmansbedrijf door Kevin Aelbrecht.

 

Hij is 28 jaar en startte op zijn zestiende als hulpverlener bij het Rode Kruis, afdeling Edegem-Kontich.

 

In 2008 behaalde hij het diploma van bachelor in de verpleegkunde waarbij hij gedurende tweeëneenhalf jaar werkzaam was op de afdeling orthopedie in ZNA campus Middelheim. Begin 2011 startte hij op de afdeling spoedgevallen in ZNA campus Middelheim waar hij momenteel nog werkzaam is.

 

Via de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening behaalde hij in 2012 zijn 112-badge en begon in de vrije tijd met de ambulance te rijden bij de hulpdienst 112. In juli 2014 behaalde hij de titel bachelor in de spoedgevallen en intensieve zorgen en startte als zelfstandige in bijberoep met A.M.T.S.

 

A.M.T.S. werkt ook met freelance lesgevers. Maar A.M.T.S. verzekert dat er enkel met goed opgeleide professionele hulpverleners wordt samengewerkt. Deze zijn steeds actief op spoedgevallendiensten, intensieve zorgeneenheden of ambulancediensten.

 

Copyright A.M.T.S.bvba © All Rights Reserved