EHBO (Niet dringend liggend ziekenvervoer)

Opleiding EHBO 24u


De opleiding EHBO voldoet aan het protocol akkoord niet dringend liggend ziekenvervoer.


A.M.T.S. biedt een basisopleiding aan die wettelijk voldoet aan de opleidingsvoorwaarden voor niet dringend liggend ziekenvervoer. Na een opleiding van 24u zal tevens een examen worden afgenomen. Bij een possitieve evaluatie zal de kandidaat het getuigschrift EHBO die voldoet voor niet dringend liggend ziekenvervoer krijgen.


Er kan steeds een opleidingspakket op maat van uw bedrijf uitgewerkt worden binnen de bestaande wetgeving.


Interesse? Vraag een offerte aan via info@amts.me of ons contactformier


Vanaf 1 januari 2017 verplicht voor iedere begeleider op een secundaire ziekenwagen