Opleiding Kleine Blusmiddelen

Kleine Blusmiddelen 


Tijdens deze opleiding van drie uur leert u alles omtrent kleine blusmiddelen. Tijdens het eerste deel van de opleiding zal een theoretische uiteenzetting plaatsvinden. In het tweede deel zal iedereen kunnen oefen met de beschikbare blusmiddelen. 


Wij bieden twee manieren van lesgeven aan:


Digitale formule: de branden worden gesimuleerd op een interactief scherm. Dit scherm kan gezet worden waar jullie willen. Hierdoor kan er op de reeële plaatsen geoefend worden (slaapkamer van een kinderdagverblijf, bureauruimte, magazijn, productieruimte, leslokaal, kamer van een woonzorgcentrum,…) Met deze manier van trainen kan de opleiding zo realistisch mogelijk doorgaan. De brandblusser moeten ook effectief blusklaas gemaakt worden dus deze handelingen zijn ook realistisch. Ook de rook wordt nageboost via een VR-bril. Hierdoor kunnen de deelnemers felle rookontwikkeling ook inoefenen zonder gevaren. Er is hierdoor geen water, rook of milieuvervuiling. De deelnemers kunnen ook onbeperkt oefenen. 
Open vuur formule: De branden worden via een gasbranders effectief aangestoken. De cursisten gebruiken een brandblusser. Hiervoor dient een open locatie voorzien te worden waar water kan weglopen. Het oefenen is beperkt tot de voorziene brandblussers.