Bedrijfshulpverlener basisopleiding

EHBO-opleidingen op uw maat

Tel: 0474 88 73 73

E-mail: info@amts.me

OPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER


Datum:

4 en 5 maart 2020


Uur: 8-17u

Locatie: Smallandlaan 14A 2660 Hoboken

 

Deze opleiding duurt twee dagen waarbij zestien uur les wordt gegeven. Na de tweede dag zal er een examen plaatsvinden (theorie en praktijk). Tijdens de opleiding komen alle levens- en niet-levensbedreigende aandoeningen voor. Onderstaand kan u het opleidingsplan vinden.

 

Dag 1: voormiddag (4u)

Wettelijk kader in bedrijven

Basisprincipes EHBO

Slachtofferbenadering

Alarmeren van de hulpdiensten


Anatomie van het lichaam

 

Dag 1: namiddag (4u)


Reanimatie (ERC 2015)

Levensbedreigende aandoeningen

Verslikking & verstikking

Bewusteloze patiënt

 

Dag 2: voormiddag (4u)

Ziektebeelden (CVA, hyperventilatie, allergie, diabetes,…)

Trauma: bloedingen, kneuzingen, breuken, Werveltrauma

Wondzorg (incl brandwonden)

Vreemde voorwerpen

Oog- en oorletsels

Intoxicatie

Elektrocutie

Inhoud EHBO-koffer

 

Dag 2: namiddag (4u)

Praktijk EHBO: verbanden, evacuatietechnieken

EHBO: casusbespreking


(De dagindeling kan gewijzigd worden ikv aantal deelnemers)


Voor bedrijven is het wettelijk verplicht om vanaf 50 werknemers bedrijfshulpverleners in dienst te hebben, voor industriële bedrijven is dit reeds verplicht vanaf 20 werknemers.

 

Prijs: 265 euro (incl BTW) per deelnemer (handboek & catering inbegrepen)


Na het voltooien van het examen na de laatste dag, ontvangt u een attest dat voldoet aan de richtlijnen van  FOD WASO.


Copyright A.M.T.S.bvba ©  All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Lees meer
Accepteren