Over

Over A.M.T.S.


A.M.T.S. staat voor Aelbrecht Medical Training & Support en werd op 27 juni 2014 opgestart als éénmansbedrijf door Kevin Aelbrecht.


Hij is momenteel 32 jaar en startte op zijn zestiende als hulpverlener bij het Rode Kruis, afdeling Edegem-Kontich.


In 2008 behaalde hij het diploma van bachelor in de verpleegkunde waarbij hij gedurende tweeëneenhalf jaar werkzaam was op de afdeling orthopedie in ZNA campus Middelheim. Begin 2011 startte hij op de afdeling spoedgevallen in ZNA campus Middelheim waar hij momenteel nog werkzaam is.


Via de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening behaalde hij in 2012 zijn 112-badge en begon in de vrije tijd met de ambulance te rijden bij de hulpdienst 112. In juli 2014 behaalde hij de titel bachelor in de spoedgevallen en intensieve zorgen en startte als zelfstandige in bijberoep met A.M.T.S.


Sinds 2016 werkt A.M.T.S. ook met freelance lesgevers. Dit zijn steeds goed opgeleide professionele hulpverleners die actief zijn op spoedgevallendiensten, intensieve zorgeneenheden of ambulancediensten.


Door het grote succes van de verschillende opleidingen werd in 2018 A.M.T.S. bvba opgericht en werden alle activiteiten hieronder verder gezet.


Vanaf juni 2018 zijn is A.M.T.S. ook gestart met opleidingen in het Frans. Hierdoor willen wij onze groei verder zetten en ook in Brussel en Wallonië onze opleidingen aanbieden.


Kevin Aelbrecht


Zaakvoerder A.M.T.S.